Statut NK Mladost-Buzin

Statut NK Mladost-Buzin, usklađen sa Zakonom o udrugama (NN 74/2014), usvojen je 10.11.2017.


Cilj
Cillj Kluba je da svojim djelovanjem pridonosi: unapređivanju, promicanju i poticanju nogometnog športa na području grada Zagreba i šire; poticanju vrhunskog sportskog stvaralaštva i stvaranje uvjeta za postizanje vrhunskih rezultata;širenju olimpijski ideala i jačanje olimpijskog pokreta; provođenje dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži;suradnja sa školama u cilju okupljanja mladeži i njihovog usavršavanja u nogometni sport i kompletna briga u odgoju i usmjeravanju navedenih mladih nogometaša;razvijanje fizičkog i psihičkog zdravlja kod svojih članova;razvijanje i unaprjeđivanje nogometa i nogometne igre, kao i poštivanje i provođenje svih pravila nogometne igre;nultoj toleranciji prema nasilju u sportu i svakoj vrsti ovisnosti.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi
Okupljanje djece i mladeži i ostalih građana radi aktivnog bavljenja nogometnim sportom, razvijanja njegove kvalitete;organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga i drugih oblika nogometne poduke članova radi pripreme za natjecanje u svim kategorijama; sudjelovanje u svim natjecanjima određenog stupnja sa seniorskom momčadi i momčadima mlađih uzrasta;suradnja sa školskim nogometnim društvima i praćenje rada i napretka učenika nadarenih za nogomet;pripremanje svojih članova za sudjelovanje u sastavu gradske, županijske, odnosno državne reprezentacije; upravljanje i održavanje nogometnih igrališta i drugih sportskih građevina u kojima Klub obavlja svoju nogometnu djelatnost sukladno Zakonu o sportu;poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređenje stručnog rada;skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova Iduba;ukupnom aktivnosti Kluba poticati razumijevanje i usvajanje etičkih vrijednosti kroz bavljenje sportom — posebno nogometom; izdavanje brošura, knjiga, audiovizualnih i drugih edukativnih materijala, sukladno posebnim propisima;

Djeloatnost:
12.1. Sudjelovanje u sportskom natjecanju
12.2. Sportska priprema
12.3. Sportska poduka
12.11. Ostale djelatnosti u sportu
18.59. NOGOMET
    
Područja djelovanja
12. SPORT
18. NOMENKLATURA SPORTOVA

Gospodarske djelatnosti
ugostiteljska djelatnost, najam slobodnih kapaciteta sportskog objekta; prodaja ulaznica za sportske priredbe;


 

Dokument: Statut NK Mladost-Buzin.pdf